Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

1.1. www.tablo-dunyasi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Modern Atalım El Sanatları Turizm Gida Tekstil Ulaşım Sanayı ve Ticaret Limited Şirketi, Camikebir Mahallesi, Kahramanlar Caddesi no: 31, İZZET AĞA pasajı, İç kapı no 128, Kuşadası /AYDIN adresinde mukim MODERN ATILIM sözleşmede bundan sonra SATICI olarak adlandırılacaktır.

1.2. Müşteri olarak www.tablo-dunyasi.com internet sitesine müşteri olan kişidir. Adres ve iletişim bilgileri olarak, müşterinin www.tablo-dunyasi.com sitesine sıpariş için belirtmiş olduğu bilgiler esas alınır. Sözleşmede bundan sonra ALICI olarak adlandırılacaktır.

 


 

2. Mesafeli Satış Sözleşmesinin Konusu

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu SATICI’nın sahip olduğu www.tablo-dunyasi.com internet sitesiden ALICI’nın internet ortamında siparişini (e-ticaret) geçtiği aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ilgili ürünün satışı ve teslimat işlemleri ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine istinaden tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. ALICI, www.tablo-dunyasi.com sitesinden satın aldığı üretim sonunda ortaya çıkan ürünü üretime dayalı ayıplar/kusurlar dışında beğenmediği gerekçesiyle iade edemeyeceğini; SATICI'nın ünvan, isim, telefon, açık adres ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, ödeme sekli, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına (e-ticaret sitesinde ) uygun şekilde SATICI tarafından eksiksiz bir şekilde bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünün siparişini verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Sipariş onaylandığında ALICI işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tüm maddelerini kabul etmiş sayılır.


 
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. ALICI'nın özel talepleri ve istekleri doğrultusunda üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen bir ÜRÜN söz konusu olduğunda ve genel olarak ÜRÜN kullanıldığında ya da ÜRÜNLER ambalajından çıkarıldığında; üretime dayalı ayıplar/kusurlar dışında; ALICI cayma hakkını kullanamaz.

3.2. iwww.tablo-dunyasi.com nternet sitesinden elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü , miktarı, satış bedeli + %18 Katma Değer Vergisi  ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul eder.

3.3. www.tablo-dunyasi.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen ürün siparişi üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. SATICI teknik sorunlar nedeniyle ortaya çıkan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Sipariş edilmiş olan ürünün peşin fiyatıile + % 18 KDV miktarı ve toplam fatura tutarı, faturada belirtilmiştir.

3.4. Sipariş edilen ürün, www.tablo-dunyasi.com internet sitesi ALICI'nın üzerinden belirttiği teslimat adresine, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak yurtici en geç 30 gün , yurtdişi 90 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir.

3.5. Sipariş edilen ürün, ALICI'dan başka bir kişiye veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

3.6. ALICI, sipariş etmiş olduğu ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve sipariş edilen üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve ilgili kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halinde, SATICI sorumluluk kabul etmeyeceğini beyan etmektedir.

3.7. ALICI tarafından sipariş edilen ürünün teslimatı sırasında SATICI'nın talebi durumunda ALICI işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin yazdırılmış bir örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması halinde sipariş etmiş olduğu ürünün teslimatı yapılmayabilir. arttablo.com internet sitesinden alışveriş esnasında ALICI tarafından onaylanan Mesafeli Satış Sözleşmesi her durumda yeterli ve geçerlidir.

3.8. ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı bir şekilde belirtilmemiş ise, sipariş etmiş olduğu ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce, sipariş edilmiş olan ürün bedeli SATICI'ya ödenmediği durumlarda, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve sipariş edilmiş olan ürünü teslim etmeme hakkına sahiptir.

3.9. Sipariş edilmiş olan ürünün ALICI'ya tesliminden sonra herhangi bir nedenden dolayı, işlem yapılmış olan kredi kartının ait olduğu banka / finansman kurumunun sipariş edilmiş olan ürün tutarını SATICI'ya ödememesi durumunda, teslim alınmış olan ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm masrafları ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve herhülakarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; finansman kuruluşları ve bankalar gibi taksit kart, kredi kartı v.b. veren kurumlarca sağlanan  taksitli / vadeli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu şartlarda gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ürün satışları işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan durumlardaki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi durumunda sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tamamının temerrüt faizi ile beraber ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

3.10. Sipaiş edilmiş ürünün normal satış koşulları haricinde, olağanüstü durumlar (deprem, sel, hava muhalefeti, yangın gibi) sebebi ile30 günlük , yurtdişi 90 günlük süre zarfında teslimatının gerçekleştirilememesi ve gecikme süresinin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI ürün teslimatı ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu gibi durumlarda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum geçinceye kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde sipariş edilmiş olan ürünün bedeli tahsil edilmiş ise iptal tarihinden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ile yapılmış olan ödemelerde ise iade işlemi de ALICI'nın kredi kartına iade sureti ile yapılır.

3.11 ALICI, sipariş etmiş olduğu ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin giriş kısmındaki '' Taraflar" bölümünde belirtilen SATICI'nın ileşitim kanalları vasıtasıyla SATICI'ya bildirebilir.

4. Cayma Hakkı


4.1. ALICI'nın cayma hakkını kullanamaz. Çünkü ürün hakkında alıcının doğru tercih edebilmesi için gereken bilgiler, www.tablo-dunyasi.com sitemiz içinde görsel ve yazılı olarak mevcuttur. Alıcı, tercihini bilerek ve kendisi için doğru olarak yapmış olacaktır.

4.2. Alıcı, kendisine gelen koli içinden çıkan el sanatı tahrip olmuş ise,
(kargo elemanı huzurunda kontrol edip, tahrifatın fotoğraflarını çekip, tutanak ile kayıtlara geçirmesi suretiyle) . Talep ettiği el sanatı yerine, Aynı sanatçı tarafından imal edilen bir başka el sanatı dahi olsa başka bir el sanatı gönderilmiş ise azami teslim tarihi geçmesine rağmen koli eline geçmemiş olduğu takdirde. Hemen durumu satıcıya bildirmiş ve bildirdiği tarihten itibaren tekrar 90 gün geçmesine rağmen koli hala eline geçmemiş ise , alıcı kesin cayma hakkını elde edecektir.

5. Copyright

5.1. Alıcı, Sanat eserinin; Sanat ve ruh yapısının sanatçıya ait olduğunu, kendisinin ise, satın aldığı orijinal eserin sadece mülkiyet sahibi olduğunu, satıştan sonra da sanatçının COPYRİGHT yetkisinin devam ettiğini, kendisinin, her ne teknik ile olursa olsun hiç bir surette satın aldığı sanat eserinin kopyasını çıkartma, çoğaltma yetkisinin olmadığını peşinen kabul eder.

 

 

 

6. Yetkili Mahkeme

 

6.1. YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

 

7. Yürürlük

 

7.1. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.